Patriarhia rusă admite că se amestecă în teritoriile canonice al altor Patriarhii

„The head of the Synodal Department for the Church’s Relations with Society and Mass Media, Vladimir Legoida, reported on the resolutions adopted by the Holy Synod of the Russian Orthodox Church at its meeting held on December 29, 2021, in the Patriarchal and Synodal Residence at the St. Daniel Monastery in Moscow. The meeting was chaired by His Holiness Patriarch Kirill of Moscow and All Russia. (…)
“In this connection, the Synod resolved that 102 clergy of the Patriarchate of Alexandria from eight countries in Africa, in compliance with their petitions, be accepted in the jurisdiction of the Russian Orthodox Church”, he added.”
Articolul complet pe saitul ofical al B.O.Ru.: https://mospat.ru/en/news/88740/

Notă admin. Rusia nici măcar nu se învecinează cu vreo țară din Africa, dar asta nu e o problemă pentru mujici, iar acolo e teritoriul canonic al Patriarhiei Alexandriei!

Vă binevestesc vouă bucurie mare!

Câmpul Pastorilor din Betleem“ | ioanelixir

„8. Şi în ţinutul acela erau păstori, stând pe câmp şi făcând de strajă noaptea împrejurul turmei lor.
9. Şi iată îngerul Domnului a stătut lângă ei şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor, şi ei s-au înfricoşat cu frică mare.
10. Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeţi. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul.
11. Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David.
12. Şi acesta va fi semnul: Veţi găsi un prunc înfăşat, culcat în iesle.
13. Şi deodată s-a văzut, împreună cu îngerul, mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând:
14. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!
15. Iar după ce îngerii au plecat de la ei, la cer, păstorii vorbeau unii către alţii: Să mergem dar până la Betleem, să vedem cuvântul acesta ce s-a făcut şi pe care Domnul ni l-a făcut cunoscut.
16. Şi, grăbindu-se, au venit şi au aflat pe Maria şi pe Iosif şi pe Prunc, culcat în iesle.
17. Şi văzându-L, au vestit cuvântul grăit lor despre acest Copil.”
(Luca 2, 8-17)

Rusia, imperiu al răului?

1. Fișier:Flag of the Soviet Union.svg - Wikipedia

2. Harta Rusia

„Şi m-a dus, în duh, în pustie. Şi am văzut o femeie şezând pe o fiară roşie, plină de nume de hulă, având şapte capete şi zece coarne.”
(Apocalipsa 17, 3)

Notă. Fiara roșie din Apocalipsa este cel mai probabil lagărul marxisto-comunist, cârmuit de URSS.

„7 Şi când se vor sfârşi miile de ani, Satana va fi dezlegat din închisoarea lui.
8 Şi va ieşi să amăgească neamurile care sunt în cele patru colţuri ale pământului, pe Gog şi pe Magog d, şi să le adune la război; iar numărul lor este ca nisipul mării…
9 Şi s’au suit pe faţa pământului şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea cea iubită e. Dar foc s’a coborât din cer şi i-a mistuit.” 
(Apocalipsa 20, 7-9; Biblia Anania)

Nota d a părintelui Anania la vers. 8:
„Gog şi Magog: nume preluate din Iz capitolele 3839; cei doi regi de miazănoapte care au purtat un război de vârf împotriva lui Dumnezeu, dar care’n cele din urmă au fost înfrânţi de armiile lui Israel. Transferaţi în simbol, ei reprezintă împărăţiile lumii care se ridică împotriva împărăţiei lui Dumnezeu. Ca şi în cazul numărului 666 = QSRNRON (vezi 13, 18 şi nota), n’au lipsit încercările de a se face pe seama lor identificări istorice şi geografice concrete. Luând ca bază expresia din Iz 38, 2: „Gog din ţara lui Magog, regele [ţinuturilor] Roos şi Mosoh“ (în redactarea şi grafia Septuagintei), unii au speculat cele două denumiri geografice apropiindu-le de Rusia şi Moscova. Oricum, în literatura apocaliptică şi rabinică numele celor doi sunt asociate cu sfârşitul lumii, când toate vrăjmăşiile organizate împotriva lui Dumnezeu se vor ridica şi vor fi zdrobite.”

Iz – Iezechiel.