Cristian Maris: Editii Noul Testament internet exclusiv

Editii Noul Testament internet EXCLUSIV

Prezentare realizata de Cristian I. Maris
contact:
biblia2020.cristian@gmail.com

1886 Noul Testament Manastirea Neamt

Dă clic pentru a accesa 1886-%20NT.pdf

1893 Noul Testament Manastirea Neamt (Evanghelii)

Dă clic pentru a accesa 1893-%20Ev.pdf

1898 Noul Testament

Dă clic pentru a accesa 1898-%20NT.pdf

1905 Noul Testament ortodox

Dă clic pentru a accesa 1905-%20NT.pdf

1925 Noul Testament catolic Episcopul Ioan Balan

Dă clic pentru a accesa 1925-%20NT.pdf

1926 Noul Testament ortodox Patriarhul Nicodim Munteanu

Dă clic pentru a accesa 1926-%20NT.pdf

1935 Noul Testament catolic (franciscani)

Dă clic pentru a accesa 1935-%20NT.pdf

1937 Noul Testament ortodox cu Psalmii Mitropolitul Irineu (Ioan) Mihalcescu

Dă clic pentru a accesa 1937-%20NT.pdf

1942 Noul Testament ortodox Episcopul Nicolae Colan

Dă clic pentru a accesa 1942-%20NT.pdf

1951 Noul Testament ortodox (Evanghelii)

Dă clic pentru a accesa 1951-%20NT%20%28Ev.%29.pdf

1968 Biblia ortodoxa (Noul Testament)

Dă clic pentru a accesa 1968-%20B.pdf

1979 Noul Testament ortodox (Evanghelii)

Dă clic pentru a accesa 1979-%20NT.pdf

1982 Biblia ortodoxa (Noul Testament)

Dă clic pentru a accesa 1982-%20B.pdf

1867 Noul Testament Saguna (Sibiu)

Dă clic pentru a accesa 1867-%20NT%20%28Ev%29.pdf


Dă clic pentru a accesa 1867-%20NT%20%28Ep%29.pdf

Molitfelnicul lui Șaguna (1853)

Molitfelnicul editat de episcopul Andrei Șaguna

Întrucât circulă pe net așa-zise reeditări ale unor Molitfelnice vechi, dar care nu au binecuvântarea nici unui ierarh și nici nu știm cât de corect s-au făcut aceste reeditări, adică dacă s-a urmărit intru totul fidelitatea față de original, prezentăm aici Molitfelnicul editat de episcopul Andrei Șaguna în 1853:

Ilustrația copertei

Click aici pentru a citi: https://play.google.com/books/reader?id=56VmAAAAcAAJ&hl=ro&pg=GBS.PA1

Ediții vechi ale Evangheliilor, acum online

Evanghelii 1893 (Mateiu-Marcu-Luca-Ioan)
-text conform Noul Testament 1818 Mănăstirea Neamţ (inclusiv TITLURI capitole) 
-editie conforma textului aprobat de Sf. Sinod BOR
citeste – click pe link (sau copy – paste link)
https://ia601401.us.archive.org/7/items/1893-ev/1893-%20Ev.pdf

Evanghelie -Ed. a 2-a, Mănăstirea Neamţ, Tipografia Mănăstirii, 1858
(cu litere CHIRILICE)
https://ia601500.us.archive.org/24/items/1858-ev/1858-%20Ev.pdf

Sfanta şi Dumnezeiasca Evanghelie (cu litere CHIRILICE)
Manastirea Neamt, Tipografia Manastirii, 1821
https://ia601406.us.archive.org/9/items/1821-ev/1821-%20Ev.pdf

Mulțumim lui Cristian Maris!

„Sânta Scriptură” de la Iași (1874) – reeditarea din 1918 (PDF)

Click: https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044077970192&view=1up&seq=9

Reguli de citire

ĕ, ĭ, ŏ, ŭ citim ă

ê, ô, û citim â, î

é citim ea

ó citim oa

ç citim ț

 citim z

sc (urmat de e sau i) citim șt

ŭ la finalul cuvântului (după consoană) reprezintă “u scurt” și nu se citește acolo (este echivalentul semnului tare din scrierea cu litere chirilice)

Glosar al Noului Testament

antityp – copie, figură (Dicționar Laurian)

corvană – vistieria templului (dexonline)

a demite – a-i da drumul, a elibera (Dicționar Laurian)

fuscei (fuștei) – pari, bâte, ciomage (deoxonline)

 meretrice – prostituată (Dicționar Laurian)

mna – mină, măsură de 100 de drahme (Dicționar Laurian)

a oblici – 1. a coti (Dicționar Scriban); 2. a găsi, a descoperi (dexonline)

panier (paner) – coșuleț (dexonline)

Uriasŭ – Uria (NT Nitzulescu)

Erată 

șală (Marcu 14:68) – sală (B. Pesta-1873); înaintea curții (NT Nitzulescu)

presbiterului (1 Timotei 4:14) – presbiteriului (B. Pesta-1873); “presbyteriu – […] conciliul presbyterilor” (Dicționar Laurian)

Argumentarea învierii lui Hristos

Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, cap. 15, vers. 1-11

„1. Vă aduc aminte, fraţilor, Evanghelia pe care v-am binevestit-o, pe care aţi şi primit-o, întru care şi staţi,
2. Prin care şi sunteţi mântuiţi; cu ce cuvânt v-am binevestit-o – dacă o ţineţi cu tărie, afară numai dacă n-aţi crezut în zadar –
3. Căci v-am dat, întâi de toate, ceea ce şi eu am primit, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi;
4. Şi că a fost îngropat şi că a înviat a treia zi, după Scripturi;
5. Şi că S-a arătat lui Chefa, apoi celor doisprezece;
6. În urmă S-a arătat deodată la peste cinci sute de fraţi, dintre care cei mai mulţi trăiesc până astăzi, iar unii au şi adormit;
7. După aceea S-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor;
8. Iar la urma tuturor, ca unui născut înainte de vreme, mi S-a arătat şi mie.
9. Căci eu sunt cel mai mic dintre apostoli, care nu sunt vrednic să mă numesc apostol, pentru că am prigonit Biserica lui Dumnezeu.
10. Dar prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt; şi harul Lui care este în mine n-a fost în zadar, ci m-am ostenit mai mult decât ei toţi. Dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este cu mine.
11. Deci ori eu, ori aceia, aşa propovăduim şi voi aşa aţi crezut.”

Chefa – ap. Petru

Ediții vechi ale Evangheliilor

1. Evangelia populară sau Sacra Scriptură a Noului Testamentu (1868).
Sfânta Evanghelie de la Matei.
În traducerea episcopului Ghenadie al Argeșului

Click pentru a citi: https://archive.org/details/EvangeliaPopularaSauSacraScripturaANouluiTestamentu_1868/mode/1up

2. Sfânta Evanghelie a Domnului si Mântuitorului Nostru Iisus Hristos scrisa de Sft. Mateiu (1913).
Traducerea N. Nitzulescu

Click pentru a citi: https://archive.org/details/sfntaevangheli00brit/mode/1up

3. Evanghelia dupa Sft. Luca (1913)
Ediție bilingvă engleză-română.
Traducerea română N. Nitzulescu

Click pentru a citi: https://archive.org/details/LUCA-1913-SBB/page/n2/mode/1up