Semnul Crucii în Sfânta Scriptură

Temeiuri biblice ale cinstirii Crucii

„13. După aceea luând Iosif pe cei doi fii ai săi, pe Efraim cu dreapta sa în faţa stângei lui Israel, iar pe Manase cu stânga sa în fala dreptei lui Israel, i-a apropiat de el.
14. Israel insă şi-a întins mâna sa cea dreaptă şi a pus-o pe capul lui Efraim, deşi acesta era mai mic, iar stânga şi-a pus-o pe capul lui Manase. Înadins şi-a încrucişat mâinile, deşi Manase era întâiul născut.
15. Şi i-a binecuvântat (…)”
(Facerea/Geneza 48:13-15)

„5. Şi grăia poporul împotriva lui Dumnezeu şi împotriva lui Moise, zicând: „La ce ne-ai scos din pământul Egiptului, ca să ne omori în pustiu, că aici nu este nici pâine, nici apă şi sufletul nostru s-a scârbit de această hrană sărăcăcioasă”.
6. Atunci a trimis Domnul asupra poporului şerpi veninoşi, care muşcau poporul, şi a murit mulţime de popor din fiii lui Israel.
7. A venit deci poporul la Moise şi a zis: „Am greşit, grăind împotriva Domnului şi împotriva ta; roagă-te Domnului, ca să depărteze şerpii de la noi”. Şi s-a rugat Moise Domnului pentru popor.
8. Iar Domnul a zis către Moise: „Fă-ţi un şarpe de aramă şi-l pune pe un stâlp; şi de va muşca şarpele pe vreun om, tot cel muşcat care se va uita la el va trăi.
9. Şi a făcut Moise un şarpe de aramă şi l-a pus pe un stâlp; şi când un şarpe muşca vreun om, acesta privea la şarpele cel de aramă şi trăia.”
(Numeri 21:5-9)
* Prefigurarea Crucii în Vechiul Testament:
„14. Şi după cum Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să se înalţe Fiul Omului,
15. Ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.” (Ioan 3:14-15).
După cum bine ştim, Hristos a fost înălţat pe Cruce.

Moise şi stâlpul ce simboliza Crucea:
The brazen serpent / painted by Gustave Doré ; engraved by Alphonse  François/Membre de la Institut de France. | Library of Congress
Sursa imaginii: https://www.loc.gov/item/93502605/

„3 Şi slava Dumnezeului lui Israel s’a ridicat de deasupra heruvimului care era peste ei către tinda casei. Şi l-a chemat pe omul cel îmbrăcat în haină lungă pân’ la pământ, care avea cingătoare peste mijloc,
4 şi i-a zis: „Treci prin mijlocul Ierusalimului şi pune un semn c pe frunţile oamenilor care suspină şi pe ale celor ce se întristează pentru toate nelegiuirile ce se fac în mijlocul lor“.“
(Iezechiel 9:3-4; Biblia versiunea Î.P.S. Bartolomeu Anania)
* “În ebraică, „semn“ (tav) este numele ultimei litere a alfabetului, care avea forma de cruce. Primii creştini l-au interpretat ca pe o anticipare a Crucii şi a Răstignirii. De evenimentul Paştilor se leagă şi porunca din Iş 12, 7, aceea ca Evreii din Egipt să-şi aibă casele însemnate cu sânge, spre a fi cruţate de îngerul Nimicitor; dacă însă atunci era vorba de o măsură colectivă, aici, la Iezechiel, ea este aplicată numai persoanelor.”
(Nota Î.P.S. Bartolomeu Anania la Iezechiel 9:4);
Iş 12, 7 = Ieşirea 12, 7. 
Paleo-Hebrew letter Taw Thumbnail for version as of 01:02, 16 September 2009  
Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Paleo-Hebrew_alphabet
sau http://www.templestudy.com/2008/08/16/jobs-covenant-hebrew-tav-and-behold-my-sign-in-job-31/  – paleo (greacă) = vechi. –

În legătură cu semnul din Iezechiel 9:4 este şi versetul:
Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului şi vor plânge toate neamurile pământului şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere şi cu slavă multă.” (Matei 24:30).

„în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”
(Matei 28:19)
* În numele Persoanelor Preasfintei Treimi ne facem noi semnul Crucii, arătându-ne astfel credinţa în Sfânta Treime.

„Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu.”
(I Corinteni 1:18)

„Însă noi propovăduim pe Hristos cel răstignit: pentru iudei, sminteală; pentru neamuri, nebunie.”
(I Corinteni 1:23)

„12. Câţi vor să placă în trup, aceia vă silesc să vă tăiaţi împrejur, numai ca să nu fie prigoniţi pentru crucea lui Hristos. (…)
14. Iar mie, să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine, şi eu pentru lume!”
(Galateni 6:12,14)
* Semnul crucii poate fi motiv de prigoană pentru creştini (versetul 12), cu atât mai mult să ne lăudăm cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos (versetul 14).

„14. Căci El este pacea noastră, El care a făcut din cele două – una, surpând peretele din mijloc al despărţiturii, (…)
16. Şi să-i împace cu Dumnezeu pe amândoi, uniţi într-un trup, prin cruce, omorând prin ea vrăjmăşia.”
(Efeseni 2:14,16)
* Crucea este instrumentul prin care a fost omorâtă vrăjmăşia dintre noi şi Dumnezeu.

„18. Căci mulţi, despre care v-am vorbit adeseori, iar acum vă spun şi plângând, se poartă ca duşmani ai crucii lui Hristos.
19. Sfârşitul acestora este pieirea. Pântecele este dumnezeul lor, iar mărirea lor este întru ruşinea lor, ca unii care au în gând cele pământeşti.”
(Filipeni 3:18-19)
* Duşmanii crucii sunt, deci, duşmanii lui Hristos, vezi versetul 18.

„14. Ştergând zapisul ce era asupra noastră, care ne era potrivnic cu rânduielile lui, şi l-a luat din mijloc, pironindu-l pe cruce.
15. Dezbrăcând (de putere) începătoriile şi stăpâniile, le-a dat de ocară în văzul tuturor, biruind asupra lor prin cruce.”
(Coloseni 2:14-15)
* „zapisul” (versetul 14) este Legea veche (a lui Moise), cu multele ei restricţii.
Din versetul 15 aflăm că diavolii sunt biruiţi prin cruce.

„Vreau deci ca bărbaţii să se roage în tot locul, ridicând mâini sfinte, fără de mânie şi fără şovăire.”
(I Timotei 2:8)
* Când ne rugăm, trebuie să ne ridicăm cu toţii mâinile spre a ne face semnul Crucii, mărturisindu-ne astfel credinţa în Sfânta Treime, slăvindu-L pe Dumnezeu.

„2. Şi am văzut un alt înger care se ridica de la Răsăritul Soarelui şi avea pecetea Viului Dumnezeu. Îngerul a strigat cu glas puternic către cei patru îngeri, cărora li s-a dat să vatăme pământul şi marea,
3. Zicând: Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii, până ce nu vom pecetlui, pe frunţile lor, pe robii Dumnezeului nostru.”
(Apocalipsa 7:2-3)
* Despre pecetluirea robilor lui Dumnezeu de către îngeri (versetul 3) vezi mai sus Iezechiel 9:3-4 şi notele aferente acolo.

„3. Şi din fum au ieşit lăcuste pe pământ şi li s-a dat lor putere precum au putere scorpiile pământului.
4. Şi li s-a poruncit să nu vatăme iarba pământului şi nici o verdeaţă şi nici un copac, fără numai pe oamenii care nu au pecetea lui Dumnezeu pe frunţile lor.”
(Apocalipsa 9:3-4)
* Despre „pecetea lui Dumnezeu” (versetul 4) vezi mai sus Iezechiel 9:3-4 şi notele aferente acolo.

Prin facerea semnului crucii ne mărturisim credinţa în Sfânta Treime. Iar Iezechiel 9:3-4 ne arată de ce miruirea se face în forma semnului crucii pe frunte, dar şi pe membrele corpului. În Noul Testament, pe lângă sensul propriu sau material, crucea mai are şi un sens spiritual, acela de asumare a suferinţei.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.